شعر
توسط : setareye_sahar

یارب دفترجرم مراروزجزابازمكن، من به امیدعطا ی توگنه كارشدم.

پنج شنبه 27/1/1388 - 20:56
پسندیدم 0
UserName
x