شعر
توسط : setareye_sahar

دردایره عشق اگرباران بلابارید،عاشق آن است كه ازدایره بیرون نرود.

پنج شنبه 27/1/1388 - 20:56
پسندیدم 0
UserName
x