شعر
توسط : setareye_sahar

ای دوست درزندگی این چهارچیزرانشكن:اعتماد،قول،دوستی وقلب.چون اینهابی صدامی شكنندامادردجانكاهی دارند.

پنج شنبه 27/1/1388 - 20:53
پسندیدم 0
UserName
x