می آیی
توسط : ویران
 

روزی می آیی

 

زمین با دینت

 

سبز می شود

 

و اندوه های جهان

 

از دلم رخت بر می بندد

 

و سایه های شب

  

( خدایا دستانم خالی و دلم غرق در آرزوست ، به قدرت بی کرانت یا دستانم را توانا گردان یا دلم را خالی از آرزو. التماس دعا )

 
پنج شنبه 27/1/1388 - 20:43
پسندیدم 0
UserName
x