شعر
توسط : setareye_sahar

كاشكی جدایی هاتودنیانبودهیچ دلی غمگین وتنهانبود،كاشكی همه ی مهربونا تودنیاباهم بودن ،هیچ كسی تنهانبود.

پنج شنبه 27/1/1388 - 20:43
پسندیدم 0
UserName
x