شعر
توسط : setareye_sahar

خوب رویان جهان ،سنگ است دلشان بایدازجان بگذری تاشوی عاشقشان ،آن روزكه ازخاك سرشتندگلشان ،سنگ اندرگلشان بودهمان شددلشان.

پنج شنبه 27/1/1388 - 20:41
پسندیدم 0
UserName
x