شعر
توسط : setareye_sahar

پشیمانم كه تودردل نشستی،توای عشق عبث دردل نشستی.

پنج شنبه 27/1/1388 - 20:40
پسندیدم 0
UserName
x