شعر
توسط : setareye_sahar

شكوه ای نیست ز طوفان حوادث مارا،دل به دریازدگان خنده به سیلاب كنند.

پنج شنبه 27/1/1388 - 20:38
پسندیدم 0
UserName
x