زندگی یعنی نگاه آفتاب...

زندگی یعنی دو رکعت عشق ناب

 

زندگی یعنی نگاه آفتاب

 

زندگی خورشید پر خون است و بس

 

سایه لک بید مجنون است و بس

 

زندگی فریاد سرخ بادهاست

 

انعکاس تیشه فرهادهاست

پنج شنبه 13/1/1388 - 23:42
پسندیدم 0
UserName