خنده!

روزی دیوانه ای را می خواهند آزاد كنند .

 

 ازاو می پرسند موتور سواری روز جمعه به پیك نیك می رود.

 

تصادف می كند وسر او كنده می شود و او سر خود را برمی دارد و به داروخانه می رود

 

و دوا می خرد و سرخود را می چسباند و سوار می شود ومی رود

 

حالا كجای این داستان درست نیست؟

 

دیوانه می گوید معلوم است روز های جمعه داروخانه ها تعطیل است!

جمعه 7/1/1388 - 21:53
پسندیدم 0
UserName