هرس کردن
توسط :
موضوع این جلسه هرس رز و مو بود. هدف از هرس کردن:  حذف ساقه هایی که ارزش ندارند. تعریف هرس : یکی از گرایشهای باغبانی است که باعث ازدیاد گیاه می شود و عمر  گیاه را طولانی تر می کند و مخصوص  گیاهان زینتی است. هرس بیشتر مربوط به قسمتهای هوایی گیاه می باشد.  انواع هرس: 1- هرس فرم     2-   هرس باروری    3-  هرس تنک  4-  هرس احیا 1- هرس فرم : برای قشنگ شدن گیاهانی مثل انواع رزها به کار می رود. 2- هرس تنک : در آوردن چیزهای اضافی مثل حذف کردن شکوفه های زیادی  3- هرس احیا : این هرس بیشتر برای جوان کردن درختها به کار میرود. 4- هرس باروری : بیشتر در مورد تاکستانها مورد استفاده قرار می گیرد. در مورد هرس فرم یا باردهی به دو منظور صورت می گیرد: الف) به منظور وارد شدن شوک به گیاه    ب) برای التیام زخمها  بهترین زمان جهت هرس کردن زمانی است که  گیاه در خواب است.  در مورد شهرکرد بهترین زمان برای هرس کردن اسفند ماه است. چرا در زمستان هرس می کنیم؟ زیرا گیاه در خواب است و حساسیت کمتری خواهد داشت. البته ما هرس تابستانی هم داریم که بیشتر در طول دوران رشد یک گیاه است. اگر در موقع هرس کردن طوقه ی گیاه را در نظر بگیریم  نباید بیشتر از 25 درصد  طوقه ی گیاه کم شود و ساقه گیاه نباید بیش ازدوسوم کوتاه شود. چگونه هرس کنیم؟  هرس بسته به نوع گیاه متفاوت خواهد بود.                   انواع لوازم مورد نیاز در امر هرس کردن:1- قیچی2- اره (برای ساقه های کلفتر)3- چاقو4- دستکش محافظ خصوصیات یک رز خوب سال 1- خوش رنگ بودن   2- متناسب بودن و دارای اندازه ی مناسب  3- در طول  قادر به گل دادن باشد. هرس رز به این منظور صورت می گیرد: 1- تحریک رشد 2- رسیدن به زیبایی  مطلوب 3- از بین بردن انواع آفات و حشرات  4- برای بهبود کیفیت رز     برای بهتر و قوی تر شدن رز باید آن قسمت از رز که گلبرگهایش ریخت را بچینیم تا  باعث ضعیف شدن رز نشود. هرس در رز می تواند به سه شکل صورت بگیرد: 1- هرس ضعیف : فقط چند شاخه ضعیف را برمی داریم. 2- هرس متوسط : یک دوم  تا  دوسوم  کل بوته را برمی داریم. 3- هرس سخت : فقط 3 تا 4 شاخه را گذاشته و بقیه را حذف می کنیم. اکثر رزها به دو طریق زیاد می شوند:    1- پیوندی   2- قلمی (قلمه ای گرفته می  شود و روی رز دیگر پیوند می زنیم)  انواع نمونه های رز  1- رز بوته ای   2- رزهایی که گل های آنها به صورت دسته ای بالا می   آیند.  3- رزهای مینیاتوری 4- رز رونده  5- رز مجنون - رز نباید در سال اول هرس شود. در مورد هرس رز سعی شود 2 تا 3 شاخه را بگذاریم و بقیه را حذف کنیم .  در موقع هرس کردن باید توجه شود که هرس کردن با زاویه 45 درجه انجام شود     و نباید شاخه ها به صورت صاف بریده شود.      - برش رز باید حدود نیم سانتی متر بالای جوانه باشد تا رز ناخنک نزند و و حداکثر یک سانتی متر بالای جوانه باید جدا شود. - در مورد شاخه های کج رز باید عمل حذف صورت بگیرد تا مانع زیبایی گل نشود. - قسمتهای خشک رز حتما باید جدا شوند تا آنجا که به مغز ساقه سالم برسیم.  هرس مو در مورد مو نیز هرس صورت می گیرد در مورد مو نیز در هرسی که ما انجام دادیم  قسمتهای خشکیده را کامل با قیچی و اره جدا نمودیم و قسمتهای اصلی را نیز که خشک نبودند تا جایی که چوب خشک داشت جدا کردیم 1 تا 3 شاخه اصلی را گذاشتیم باشد. - در مورد مو بهتر است سال اول هرس شکل صورت بگیرد و در سالهای بعدی از هرس باروری استفاده شود. -  مو در نواحی سردسیری چون شهرکرد باید در اواخر زمستان و نهایتا در اوایل بهار صورت بپذیرد زیرا در غیر این صورت با تاخیر افتادن این امر ما فرایندی را در آن می بینیم به نام  اشک مو  مو در سالهای بعد با توجه به رشد مناسب خود  هرساله باید مورد هرس باردهی قرار بگیرد.            پرورش مو به طریق استفاده از داربست

 

             
سه شنبه 27/12/1387 - 12:28
پسندیدم 0
UserName