عیدی ما یادت نره!

چشمه به جوش آمده

 

دل بــه خــــروش آمده

 

نگــــاه کـــن بهـــــار را

 

کـــه گلفــــــروش آمده .... فصل گل صنوبره ...عیدی ما یادت نره

 

 

 

نگـــاه کـــــن بهار اومد

 

بهـــــــار گلعــــذار اومد

 

بــــه بـــاغ گل نگاه کن

 

بلبل بـــی قـــــرار اومد ...  فصل گل صنوبره ...عیدی ما یادت نره

 

 

 

گــل بـــه گلستان اومد

 

قمری غـــــزلخوان اومد

 

بـــه یـــاسمن نگاه کن

 

بـــه خاک ایــــران اومد ...  فصل گل صنوبره ...عیدی ما یادت نره

دوشنبه 26/12/1387 - 21:58
پسندیدم 0
UserName