زائرسراها مشهد
توسط : yaraliii
نام مكان-آدرس-تلفن
آب اصفهان -خ امام رضا ( ع ) ، امام رضا ( ع ) 5 -8541376
آب تهران -خ دانشگاه ، اسرار شرقی -8423999
آب كرمان -خ امام رضا ( ع ) ، امام رضا ( ع ) 33 ، پ 15 -6 ـ 8510774
آب منطقه -انتهای دكتر بهشتی -7617011
آب منطقه -احمد آباد ، خ عدات ، عدالت 4 -8421410
آب و فاضلاب -خ فرامرز عباسی ، فرامرز عباسی 29 ، پ 12 -6056503
آبگینه -خ تهران ، خ عنصری ، عنصری 3 -8513102
اتكا-خ امام رضا ( ع ) ، كوچه باقریه -8540600
اداره بازرگانی -بلوار سازمان آب -7622370
اداره تعاون -بلوار خیام ، مقابل هتل هما شماره 2 -9 ـ 7621901
اداره جانبازان -خ كوهسنگی ، اسدی 31 -8 ـ 8401023
اداره كار-( امام ) میدان عدل خمینی -8591321
اداره كار-رضا شهر ، مقابل پاسگاه -8795770
آذر شمایل جهاد-( جهان آذربایجان) ، خ تهران ، خ دانش -8544304
ارتش ثامن الائمه-خ عدل خمینی -8541089
ارتش جواد الائمه-خ امام خمینی ، روبروی بانك ملی مركزی -2211884
آز ـ فنی مكانیك خاك-خ سناباد ، خ منوچهری جنوبی -8427111
استاندارد-پمپ بنزین خ آبكوه ، خ تربیت ، تربیت 3 ، پ7 -8413465
استانداری -خ امام رضا ( ع ) ، امام رضا ( ع ) 34 -8599040
استانداری -خ كوهسنگی ، زیست خاور -8595851
استانداری فارس -آزادشهر ، بلوار امامت -6076282
استانداری كرمان -خ امام رضا ( ع ) ، امام رضا ( ع ) 38 ، تقاطع پنجم -8511023
آلومینیوم اراك-خ امام رضا ( ع ) ، كوچه كامكار-8591602
امام رضا ( ع ) -مركز بزرگ اسلامی غرب ، خ امامت ، امامت 29 -6063323
امام هادی -دارالفنیافه ، خ سرخس ، خ نقویه ، پ 37----
امكان -بلوار قرنی -8417000
امور اتباع و مهاجرین-میدان صاحب الزمان ، اول خ مولوی -6 ـ 7277084
امور اراضی -خ پاسداران ، بالاتر از سینما قدس -8548025
آموزش پرورش م17-خ امام رضا-امام رضا29پ62-8547839
آموزش پرورش م18-خ خسروی-كوچه-
آموزش و پرورش -منطقه 3 ثامن الائمه ، كوچه باقریه ، پ 31 -8510948
آموزش و پرورش -منطقه 9 تهران ، خ امام رضا ( ع ) ، امام رضا ( ع ) 43 ، پ 98 -8512542
آموزش و پرورش -( اردوگاه مازندران ) ، خ سیدی ، پشت هنرستان -32 ـ 3851144
آموزش و پرورش -( مازندران ) ، خ خسروی نو ، كوچه سرشور ، كوچه صدیق زاده -8590096
آموزش و پرورش -سمنان ، میدان استقلال ، خ آزادی آزادی 12 -6065362
آموزش و پرورش -منطقه 19 تهران ، خ دانش شرقی ، دانش شرقی 21 ، ساختمان 75 -8599862
آموزش و پرورش -منطقه 18 تهران ، خ خسروی ، كوچه بازار سرشور ، سرشور 12 -2228695
آموزش و پرورش -منطقه 17 تهران ، خ امام رضا ( ع ) ، امام رضا ( ع ) 22 -8547839
آموزش و پرورش -منطقه 12 تهران ، خ تهران ، كوچه مسجد رانندگان ، كوچه آرام -8541666
آموزش و پرورش -منطقه 11 تهران -8541666
آموزش وپرورش م11-خ امام رضا-بعداز دانش غربی 5-خ شهید نوری-كوچه مهراور-8541666
آموزشگاه فنی تهران-خ دانش غربی -8517758
انرژی اتمی -خ آخوند خراسانی ، آخوند خراسانی 26 -8513530
انصار -مربوط به بنیاد شهید ، خ آخوند خراسانی -2230221
انصار المجاهدین -( صندوق ) ، خ امام رضا ( ع ) ، پشت هتل امام رضا ( ع ) -8513435
اوقاف -خ آبكوه ، مقابل پمپ بنزین -8432011
اوقاف -میدان راهنمایی ، خ آپادانا-7619994
ایرج شاهرودی -خ خاكی ، دست راست -7615896
باتری نیرو -بلوار قرنی ، مقابل پمپ بنزین -9 ـ 7277428
بازرگانی -بلوار خیام ، خ ارشاد ، ارشاد 7 -7684001
بازنشستگان -( شركت فولاد ایران ) خ پاسداران ، پاسداران 4 -8451680
بازنشستگان كشوری-دریادل ، خ بیهقی -2222469
بانك تجارت -احمدآباد ، قبل از میدان فلسطین -8427968
بانك تجارت -دروازه طلایی -8405552
بانك توسعه صادرات-بلوار خیام ، مجتمع خیام ، جنب شركت گاز -8417400
بانك رفاه كارگران-چهارراه لشكر بطرف میدان ده دی -8548055
بانك سپه-چهارراه شهدا ، خ آزادی -2250802
بانك سپه -هتل نیایش ، خ آزادی -2250802
بانك صادرات -میدان راهنمایی ، اول بخارایی -8417256
بانك صادرات -سناباد ، چهارراه پل خاكی -8417400
بانك صنعت معدن -میدان فردوسی ، بلوار قرنی -8420400
بانك صنعت و معدن-بلوار قرنی ، خ سوزنچی -4 ـ 7262791
بانك كشاورزی -چهارراه خیام ، خ هدایت ، هدایت 2 -7685695
بانك مركزی -خ بهار ، كوچه كامیاب -8590690
بانك مركزی -خ بهار روبروی خیام ، مقابل قنادی طوس -8546981
بانك مسكن-خ پاسداران ، جنب هتل آسیا -2259800
بانك ملت -خ امام رضا ( ع ) ، چهارراه دانش -8547676
بانك ملی -بلوار وكیل آباد ، بالاتر از پژوهش -8 ـ 5015556
بانك ملی -بلوار سازمان آب ، بلوار شهید طباطبایی -7 ـ 7263006
برق-خ كوشش ، كوشش 41 ، چهارراه فرجی -3852019
برق توزیع نیرو -خ 17 شهریور ، جنب پمپ بنزین ، كوچه شهید اسفندیاری-3412088
برق خراسان -( مجتمع آموزش و سازندگی ) سیمتری دوم احمدآباد ، خ ابوذر -8423045
برق سمنان -احمدآباد ، خ بابك ، بابك 7 -8410767
برنامه و بودجه -قاسم آباد ، خ اندیشه ، اندیشه 19 -6621100
بسیج خواهران -خ تهران ، خ عنصری ، عنصری 7 -8593662
بسیج سپاه كرمان -خ امام رضا ( ع ) ، امام رضا ( ع ) 38 ، پ 22 -8545042
بسیج ناحیه شمال تهران-شهید بروجردی ، دریادل -2227866
بسیج همدان -لشكر عاشوراثامن الائمه ، خ 17 شهریور -3419028
بنیاد 15 خرداد-فلكه عدل خمینی -8547135
بنیاد 15 خرداد-خ عبدالمطلب ، عبدالمطلب 30 -7242020
بنیاد جانبازان -خ امام رضا ( ع ) ، امام رضا ( ع ) 8 ، مهمانسرای حضرت ابوالفضل -7 ـ 8593006
بنیاد جانبازان اصفهان -خ امام رضا ( ع ) ، كوچه فروزان -8591007
بنیاد شهید -( 22 اسفند ) خ شیرازی -2218700
بنیاد شهید -( مهمانپذیر نجمه) خ رجایی ، كوچه سراب -2228686
بنیاد شهید -( مهمانپذیر انصار ) خ خاكی ، كوچه خامنه ای -2210337
بنیاد مستضعفان -احمد آباد ، خ قائم ، قائم 8 ، پ 54 -8433656
بنیاد مسكن خوابگاه -خ امام رضا ( ع ) ، امام رضا ( ع ) 43 -8598728
بهزیستی -( مجتمع خدمات ) شهرك لشكر ، ایستگاه نیروی هوایی -5011043
بهزیستی -بلوار وكیل آباد ، مقابل درب زندان -8671043
بیمارستان امام زمان(عج)-طبرسی ، كوچه جوادیه -2224983
بیمارستان امام زمان(عج)-خ امام رضا ( ع ) ، خ عنصری ، عنصری 8 -8591213
بیمه آسیا -بلوار خیام مجتمع خیام -7613086
بیمه البرز -بلوار مدرس -2250790
بیمه ایران -بلوار سجاد ، خ سعدی ، سعدی 1-7616348
بیمه تأمین اجتماعی -بلوار خیام ، مقابل شهرك 72 تن ، جنب ستاد بسیج -7627910
بیمه خدمات درمانی -خ امام رضا ( ع ) ، امام رضا ( ع ) 7 -8547249
بیمه مركزی -بلوار سازمان آب ، خ اندیشه -7681424
بیمه مركزی -میدان فردوسی -8544135
پتروشیمی خراسان -بلوار سجاد ، خ صنم ، صنم 14 -7688041
پست خراسان -جنب باغ ملی -224775
پشتیبانی و نوسازی هلیكوپترهای ایران-خ عبدالمطلب ، خ یاس -8 ـ 7277636
پشمبافی توس -خ كوهسنگی ، خ اسدی ، اسدی 30 -3640739
پلی اكریل اصفهان-خ عنصری -8400549
تعاون روستا -بلوار مسجد ، مسجد سجاد ، ساختمان 265 -7613981
تعاون صنعت رفسنجان-بلوار طباطبایی -7263260
تعزیرات حكومتی -خ دكتر بهشتی ، دكتر بهشتی 31 -8425387
تكلان توس -چهارراه 600 دستگاه -1 ـ 7262430
توانیر -احمدآباد ، خ ابوذر ، ابوذر 23 -8423043
ثامن الحجج -( نیروی انتظامی ) خ خیام ، خیام 23 -9 ـ 7636511
ثبت احوال -وكیل آباد ، خ اقبال -5011000
ثبت و اسناد املاك -قاسم آباد ، میدان مادر ، مجتمع مسكن -6611445
جنگلبانی -نهالستان طرق ، جاده بهشت رضا -3143061
جهاد -خ تهران ، كوچه كامیاب -85977027
جهاد آذربایجان -خ دانش -854304
جهاد اردبیل -قاسم آباد ، بلوار امامیه -6624269
جهاد اصفهان -قاسم آباد ، شهرك رازی ، انبار جهاد -6619276
جهاد بلوچستان -قاسم آباد ، شهرك رازی ، انبار جهاد-8788968
جهاد پشتیبانی اموردام-خ امام رضا ( ع ) ، امام رضا ( ع ) 10 ، ساختمان 22 -8430440
جهاد پشتیبانی اموردام-خ سناباد ، جنب داروخانه سناباد -8412823
جهاد خراسان -قاسم آباد -6615002
جهاد زنجان -قاسم آباد ، شهرك رازی ، انبار جهاد-6631778
جهاد سمنان -شهرك رازی ، مجتمع انبارها -6619518
جهاد سیستان -قاسم آباد ، شهرك رازی ، انبار رازی -6638016
جهاد كردستان -قاسم آباد ، شهرك رازی ، انبار جهاد-6630716
جهاد كرمان -قاسم آباد ، بلوار امامیه -6631966
جهاد كرمانشاه -قاسم آباد ، شهرك رازی ، انبار جهاد-6626517
جهاد گلستان -قاسم آباد -6625925
جهاد گیلان -قاسم آباد ، خ رازی -6625929
جهاد لرستان -خ طلاب ، خ مفتح -2709170
جهاد مركزی ( اراك) -قاسم آباد ، بلوار امامیه ، شهرك مخابرات -6637787
جهاد همدان -قاسم آباد ، شهرك رازی ، انبار جهاد-6618949
جهاد یزد-قاسم آباد ، شهرك رازی ، انبار جهاد-6623009
چین چین -خ كوهسنگی ، زیست خاور -8597768
حضرت ابوالفضل-خ امام رضا ( ع ) ، پشت هتل تهران ، كوچه اسماعیل رفیعی وابسته به بنیاد جانبازان-8591007
حضرت زهرا -بلوار فردوسی ، میدان جانباز -2 ـ 7638600
حضرت زینب -خ شیرازی -2257660
حوزه فرعی مقاومت بسیج پتروشیمی -خ امام رضا ( ع ) -8511236
خانه سازی ایران -بلوار ارشاد -7619095
خانه شهید ( تالار كوثر)-خ 17 شهریور ، جنب عنصری -3413375
خانه معلم -بلوار وكیل آباد -5010055
خاور(گروه صنعتی ) -بلوار ملك آباد ، خ نسترن ، نسترن 8 -7612208
خوابگاه علوم پزشكی تبریز-خ تهران ، خ عنصری ، نبش عنصری 12 -8513011
خوابگاه علوم پزشكی گلستان -شهرك نجفی ، نجفی 2 ، میلان حر -8628290
دادسرای نظامی -خ عدل خمینی ، خ فیاض بخش -8542118
دادگاه انقلاب -خ سناباد ، نبش طاهری جنوبی -8434716
دادگاه تهران -خ سناباد ، نبش طاهری جنوبی -4 ـ 8423213
دادگستری -شماره 1 ، خ سعدی -2257207
دادگستری -قاسم آباد ، خ یوسفی 25 -6630010
دادگستری -خ كوهسنگی ، كوهسنگی 18 -2 ـ 8411261
دادگستری -شماره 2 خ عشرت آباد -2229182
دارایی -خ امام رضا ( ع ) خمینی ، خ ثبت ، گنبد سبز -2210501
دامپزشكی -اول بلوار راه آهن ، جنب شیرپاستوریزه -7250035
دانشكده فنی حرفه‌ای-الزهرا ، اردوگاه آزادشهر ، امامت 54 -6046092
دانشگاه آزاد -بلوار ابوطالب مقابل درمانگاه امام رضا ( ع ) باقر -7240344
دانشگاه اصفهان -امام رضا ( ع ) ، كوچه رفیعی -8 ـ 8516567
دانشگاه اصفهان --8540249
دانشگاه امیركبیر-خ امام رضا ( ع ) ، امام رضا ( ع ) 3 -8517600
دانشگاه پزشكی اصفهان-خ امام رضا ( ع ) ، كوچه باقریه -2 ـ 8514920
دانشگاه پزشكی بیرجند-چهارراه دكترا ، خ ابن سینا -8421721
دانشگاه پزشكی تبریز-خ عنصری ، عنصری 12 -2 ـ 8513011
دانشگاه پزشكی تهران-خ امام رضا ( ع ) ، امام رضا ( ع ) 25 -8517860
دانشگاه پیام نور -خ پاسداران 4 -8544672
دانشگاه تهران -( دانشكده علوم پزشكی) انتهای خ امام رضا ( ع ) ، امام رضا ( ع ) 10پ 142-94077
دانشگاه دامپزشكی ارومیه -خ امام رضا ( ع ) ، كوچه مسجد رانندگان -8513020
دانشگاه شهید بهشتی -خ كوهسنگی ، كوهسنگی كوهسنگی 22 -8424818
دانشگاه شهید بهشتی -مقابل بیمارستان جهاد سازندگی -8547168
دانشگاه صنعتی امیركبیر-خ امام رضا ( ع ) -8594485
دانشگاه فردوسی -احمد آباد -8403262
دانشگاه فردوسی -تقی آباد ، داخل بیمارستان قائم از درب كوهسنگی -8403262
دانشگاه مهمانسرا-داخل محوطه بیمارستان قائم -8403262
دخانیات -خ امام خمینی ، پشت بانك ملی مركزی ، گنبد سبز -8543960
دی ام تی -دانش شرقی -8590974
دیوان محاسبات -خ امام رضا ( ع ) -9 ـ 8518148
راه و ترابری -انتهای نخریسی -269 ـ 3412024
راه و ترابری بیرجند-خ عدل خمینی ، عدل خمینی 11 -8510023
راهسازی و عمران-خ خاكی ، آخوند خراسانی 27 -8541132
رضوان ـ اتكا -خ تهران ، كوچه باقریه-8540600
روزنامه اطلاعات -فلكه برق ، كوچه گلچین -8541311
ریاست جمهوری -خ تهران ، كوچه كامكار ، شهید حسینی ، پ 132 -8546055
زائرسرای جانبازان اصفهان-خ امام رضا ( ع ) ، كوچه فروزان ، پشت هتل تهران ، كوچه شهید حسنی -7 ـ 93006
زرین شهریها -مقابل مدرسه علمیه آیت ا... خویی -2222491
زلزله شناسی -آب و برق ، بلوار 7 تیر -8513020
سازمان اقتصادی -( بنیاد شهید ثامن الائمه) وكیل آباد ، مقابل كوهستان پارك -2471ـ 0287
سازمان انتقال خون -خ دانش شرقی ، دانش 8 ، آخر كوچه سمت راست -8596702
سازمان انرژی اتمی -آخوند خراسانی 29 -8512900
سازمان انرژی اتمی -خ خاكی ، جنب حسینیه سوم شیعیان -8595362
سازمان انرژی اتمی -خ خاكی ، آخوند خراسانی 26 ، پ 30 ساختمان سفید -8513530
سازمان پایانه بار-بلوار جمهوری ، خ بزرگمهر ، بزرگمهر 14 -3412160
سازمان حسابرسی -بلوار فردوسی ، خ بهار ، كوچه مبینا ، میلان 5 ، پ 14 -717626
سازمان زمین شناسی -خ عبدالمطلب -7245535
سازمان سنجش -خ بهار ، كوچه كامیاب -3 ـ 8518422
سازمان همیاری شهرداری -خ پاسداران ، پاسداران 3 -6 ـ 2253465
سپاه -( سید الشهدا) طبرسی اول كوچه حاج تقی -5 ـ 2259464
سپاه -( رز ) عنصری 3 -8438901
سپاه اراك -لشكر 17 علی بن ابی طالب ، خ شیرازی ، شیرازی 3 -2226645
سپاه اراك -خ امام رضا ( ع ) ، امام رضا ( ع ) 38 ، بعد از چهار راه اول ، پ 29 -8542097
سپاه اصفهان -( سید الشهدا ) ، طبرسی اول ، كوچه حاج تقی -2218079
سپاه پاس -خ امام رضا ( ع ) ، امام رضا ( ع ) 4 -9 ـ 851178
سپاه پاسداران -خ امام رضا ( ع ) ، امام رضا ( ع ) 24 -8518990
سپاه خواهران(بسیج)-خ عنصری ، عنصری 7 ، پ 33-8593662
سپاه سیستان و بلوچستان-خ دانشجو ، دانشجو 17-6062301
سپاه كرمان -خ خسروی نو ، كوچه فتاح خان -2224005
سپاه مازندران -چهارراه شهدا -2214987
سپاه منطقه خراسان -خ شیرازی ، شیرازی 13 -2225747
سپاه ناحیه شرق تهران -بلوار شهید كاوه ، ساختمان شهرداری منطقه 3 -2256833
سپاه ناحیه فارس -خ عنصری ، عنصری 9 -8548803
سپاه ناحیه یزد -خ شیرازی ، شیرازی 6 -2227788
سپاه نیروی هوایی-خ بهار ، بعد استانداری -8595112
ستاد اقامه نماز -میدان طبرسی ، ضلع شرقی -3 ـ 2219020
سنگ و آهن معدن -( معدنچیان بافت ) میدان فردوسی ، بلوار راهنمایی فرعی آپادانا -7681552
سیمان سپاهان -خ تهران ، كوچه دبیرستان فردوسی -825009
سیمان سپاهان اصفهان-كوچه مسجد رانندگان -8544271
سیمرغ خراسان -( مرغ و تخم مرغ ) كوهسنگی -8426500
شاه خراسان -خ تهران ، كوچه فروزان -8542653
شركت ایران سازه -بلوار وكیل آباد -8689203
شركت ایران گاز -بلوار قاضی طباطبایی -7262520
شركت تیم كاموا-بلوار سجاد ، خ بهار 11 -7618079
شركت سایبر -انتهای شهرك چهارچشمه -8782490
شركت سهامی البرز -بلوار مدرس جنب نهضت سوادآموزی -2226806
شركت علوفه خراسان -راهنمایی ، خ ابوسعید -8419251
شركت گاز -بلوار شهید رستمی ، شهید رستمی 22 بلوك 35 -3646113
شركت گاز -بلوار سازمان آب ، میلان 19 -834256
شركت نصب نیرو -خواجه ربیع ، كوی ناظر -2225958
شركت نفت -كوهسنگی -8420857
شركت نفت -احمد آباد ، خ پاستور ، پاستور 8 -84222037
شركت نفت -خ آبكوه -8417340
شركت نفت -بلوار 600 دستگاه ، نبش پیام -9 ـ 7633018
شركت نفت -شهدای هفتم تیر ، وكیل آباد ، آب و برق ، صاحب الزمان 9 -5010001
شهدای لشكر 25 كربلا -مقابل شهرك بهشتی ، میلان 23 -
شهرداری اصفهان -خ پاسداران ، مقابل هتل جم -
شهرداری شیراز -خ عنصری ، عنصری 5 -
شهرداری كرمانشاه -بهار خ كاشمریها 18 -
شهركهای صنعتی خراسان -خ پاسداران ، پشت هتل زیتون -8541997
شیرمنطقه -بلوار سجاد ، هدایت 8 ( بی ستون)پ 6 -7610206
شیشه قزوین -خ تهران ، كوچه باقریه ، كوچه شهید مظفری 8599669-2213343
شیلات -قاسم آباد ، شهرك رازی ، انبار جهاد -6630088
صاایران -خ تهران ، انتهای كوچه رضوان -8541323
صدا و سیما -فلكه تلویزیون صدا و سیما -8782750
صنایع خراسان -آخوند خراسانی 26 -8512955
صنایع دفاع -( ساختمان شهید فخار مقدم ) بلوار سجاد جنب مسجد سجاد -3852000
صنایع مس ایران -احمدآباد ، قائم ، قائم 20 -8432837
صنایع ملی --829026
صندوق قرض الحسنه بسیج-خ دانشگاه ، ابتدای سجادی پ 39 -7258823
صندوق های قرض الحسنه-خ بهار ، خ خوش عین ، پ 14 -8541323
صنف كفاش تهران -خ تهران ، كوچه دبیرستان فردوسی -8592670
طلاب قم -چهارراه شهدا ، كوچه آب میرزا ، كوچه حمام برق -2258624
فرش دستی خراسان -خ خسروی نو ، بین هتل حافظ و ایران -2254601
فرهنگیان -وكیل آباد ، فارغ التحصیلان ،اندیشه 10 -5010066
فرهنگیان تهران -خ امام رضا ( ع ) -8597636
فرهنگیان تهران -منطقه 5 ( خ امام رضا ( ع ) -8543747
فرهنگیان تهران -منطقه 9 ، خ امام رضا ( ع ) ، امام رضا ( ع ) 18 -8512542
فرهنگیان تهران -خ امام رضا ( ع ) ، امام رضا ( ع ) 16 -8511750
فرهنگیان تهران -بهار ، كوچه كامیاب -8511800
فرهنگیان تهران -( فنی حرفه ای ) دانش غربی ، نبش بازار سرشور -8590262
فرهنگیان تهران -منطقه 11 ( دانش غربی -8541666
فرهنگیان تهران -منطقه 2 ( رازی شرقی ) -8543632
فرهنگیان فارس -رازی غربی -8549058
فرهنگیان كرمان -خ امام رضا ( ع ) -8549058
فرهنگیان مازندران -سیدی نبش خلج ، پشت هنرستان چمران -5 ـ 3851144
فرهنگیان مازندران -( اردوگاه ) كوشش 38 انتهای 35 متری -2 ـ 3851131
فولاد مباركه -( فوكو) چهارراه خیام ، نبش سجاد ، ساختمانهای مرتفع -710252
فولاد نور خراسان -چهارراه خیام -7684903
فولاد(كاركنان بازنشسته)-خ پاسداران ، پاسداران 4 -85680
قائم -( دانشگاه علوم پزشكی و فردوسی ) بیمارستان قائم -8403262
قدس -نبش نوغان 16 -2254473
كار و امور اجتماعی-میدان عدل خمینی -2 ـ 8591321
كار و امور اجتماعی -( كارگزان ) رضا شهر ، جاده سنتو -8789014
كارگران -رضا شهر ، پشت اداره پاسخگویی به سؤالات دینی و اطلاع رسانی كل فنی حرفه ای ، روبروی یگان ویژه -8789014
كانون اصلاح -( سازمان زندانها ) جنب بیمارستان دكتر شیخ -770001
كانون بازنشستگان-دیدگاه لشكر، خ سردادور-8593775
كانون پرورش فكری -فلسطین -7633940
كشاورزی -احمدآباد ، خ ابوذر ، ابوذر 9 -2 ـ 8405071
كشاورزی اصفهان -( رفاه كاركنان) امام رضا ( ع ) ، خ عنصری -8545761
كشتیرانی -بلوار سجاد ، میلاد 8 بلوك 3 -7623662
كمپ زائر -بلوار فرودگاه -3410114
كمیته امداد -( مجتمع اقتصادی ) خ دانشگاه ، خ كفایی ، كفایی 10 -83750
كمیته امداد ( میلاد) -دانش غربی ، دانش 4 -9 ـ 8511168
گمرك -شهرك ابوذر -6044212
لشكر 17علی بن ابی طالب-خ شیرازی نبش كوچه هتل خیام -2226645
لشكر 25 كربلا -مقابل شهرك شهید بهشتی میلان 23 -313727
لشكر ولی عصر(اهواز)-خ كوچه صدر -8593752
مجتمع الیاف -خ امام رضا ( ع ) ، امام رضا ( ع ) 29 پ 26 -8592973
مجتمع جهانگردی -مقدم نخریسی ، كوی پلیس -3145750
مجتمع فرهنگی ورزشی غدیر-پارك ملت ، سه راه آزادشهر -6045505
محبان الرضا -دریادل ساختمان بروجردی -2258893
محبان الرضا -سپاه ، خ خسروی -2210800
محیط زیست -بلواروكیل آباد ، شهرك صدف -5015037
مخابرات -بلوار وكیل آباد ، خ دانشجو ، دانشجوی 20 -5010001
مخابرات -فلكه برق ، خ امام رضا ( ع ) ، امام رضا ( ع ) 32 -8597979
مخابرات -( نگهبانی ) عدل خمینی -8516119
مخابرات -( اطلاعات) عدل خمینی -8547555
مخابرات -خ بهار ، خ هویزه -8599099
مخابرات -عدل خمینی -8547555
مخابرات استان مركزی -خ امام رضا ( ع ) خ دانش ، دانش 23 -8597979
مخابرات ایران -(هتل بهمن ) خ كوهسنگی ، كوهسنگی 23-8409333
مخابرات تهران -بلوار وكیل آباد ، خ ایرج ، ایرج 6 -6058538
مخابرات خوزستان -خسروی نو ، بازارچه سرشور -8 ـ 2210005
مخابرات قم -خ هاشمی نژاد-8 ـ 2219336
مخابرات مازندران -خ امام رضا ( ع ) -8593115
مركز اردویی سپاه -خ فداییان اسلام ، فداییان اسلام 5 -8542892
مركز آمار ایران -بلوار فردوسی -7684108
مركز آمارمدیریت دولتی -احمد آباد خ ابونصر 8 ـ 10 -8434388
مركز مدیریت مراقبتهای بهداشتی -اول شهرك شهید رجایی ، جنب پاسگاه-3651902
مس سرچشمه كرمان-پنجراه سناباد ، خ قائم ، قائم 20 -84131169
مسكن و شهرسازی -بلوار وكیل آباد ، خ اقبال لاهوری -5010643
مشاورین املاك تهران-اتحادیه ( بهار كوچه خورشید -8542230
مشهد -خ دانش -2225783
منابع طبیعی -جاده بهشت رضا -3413061
مهماتسازی -چهارراه خیام -2224095
مهمانسرای كشاورزی-بلوار مصلی -3647064
میلاد ـ كمیته امداد -خ تهران ، كوچه دبیرستان فردوسی -8543637
نجمه ـ بنیاد شهید-مقابل مدرسه علمیه آیت الله خویی -2228686
نهضت سوادآموزی-خ نواب صفوی ، كوچه حسنقلی -2255520
نهضت سوادآموزی -رضا شهر ، بلوار پیروزی ، 45 متری میدان سلمان ، به طرف كوه -8787739
نیرومان -( برق منطقه كرمان ) دانش شرقی 21-8595528
نیروی انتظامی -جاده سنتو -7610300
نیروی انتظامی -خ امام خمینی ، امام خمینی 35 -2 ـ 8599031
نیروی انتظامی -میدان امام خمینی -8514400
نیروی انتظامی ( ثامن الحجج) -بلوار خیام ، خیام 23 -9 ـ 7636510
نیروی دریایی -قاسم آباد ، شهرك لشكر -3 ـ 6615301
نیروی دریایی -چهارراه لشكر ، مجتمع مینو ، جنب بانك سپه -4 ـ 8520303
نیروی زمینی -( سپاه تهران ـ سهند زرین) میدان تقی آباد ابومسلم 1 ساختمان پزشكان -
نیروی هوایی -هتل ستاره آخر نخریسی ، پایگاه هوایی -3434304
نیروی هوایی سپاه -بین بیمارستان ارتش و بنت الهدی بالای نمایشگاه -8595112
هتل قدس ( مخصوص جانبازان)-خسروی نو ، نرسیده به فلكه آب -2212228
هلال احمر -چهارراه نخریسی ، خ فداییان اسلام ، مقابل هنرستان -3411215
هلال احمر -دیدگاه لشكر ، ارض اقدس -6 ـ 8543005
هواپیماسازی -عبدالمطلب 15 ، یاس 13 بلوك 6/8 -7271139
هواپیمایی -بلوار فرودگاه ، -3400075
هواشناسی -نرسیده به پلیس راه ، طرق ، سمت چپ -323335
هوانیروز -مهمانسرای 45 واحدی ، جنب شهرك بهشتی ، كوچه شهید بیرجندی -325253
وزارت صنایع -خ پاسداران ، جنب هتل زیتون -8540200
وزارت صنایع -خ خاكی ، بعد ازفلكه گنبد سبز ، كوچه سوم شیعیان -8540200
الیاف شهریار -خ امام رضا ( ع ) ، امام رضا ( ع ) 29 ، پ 26 -8592973
دوشنبه 26/12/1387 - 21:33
پسندیدم 0
UserName