هتل اپارتمان های مشهد
توسط : yaraliii
نام مكان-آدرس-تلفن
18/20-میدان طبرسی, خ نوغان, نوغان 14-2216030
ابریشم-خیابان امام رضا(ع), كوچه كربلا-1-8516500
آبنوس-خیابان ازادی, كوچه مخابرات, روبروی بانك ملت-9-2215576
آجیلیان-خ امام رضا-عنصری9-8516113
احسان-خیابان ازادی كوچه شهید رازفر-2219838-2215900
اخلاقی نیا-خیابان طبرسی, راسته نوغان-2220740-2211946
اخوان-میدان بیت المقدس, كوچه نخود بریز ها-امام رضا (1)-2226371
آذین-خیابان امام رضا(ع), امام رضا(ع) 23 (كوچه اسكندری)-8543516-8516484
آرال-خ طیرسی, خ نوغان, نوغان6, جنب پایگاه بسیج-2210891
آرام-خیابان دانشگاه, روبروی دانشگاه 19-2225271-2220490
آرامش-فلكه آب كوچه عیدگاه - كوچه اعتماد-3658372-3651522
آران-بلوار سجاد خیابان بزرگمهر شمالی 2 پلاك 54-7685246
ارغوان-خیابان امام رضا (ع) امام رضا 8 _ كوچه شهید ربیعی كوچه صاحب علم-8532400_3
اركیده-خیابان امام رضا(ع), چهارراه دنش, ابتدای دانش غربی-8544655
آرمان-خیابان امام رضا (ع) امام رضا 8 كوچه ابو هادی-8594284
ارمغان-خیابان امام رضا (ع) خیابان عنصری نبش عنصری-8527811
آریانا-خ امام رضا-عنصری غربی-نبش عنصری8-8523935-8524502
آرین-خیابن امام رضا (ع) امام رضا 3-2210939_2210941
آزادگان-خیابان امام رضا(ع) امام رضا 8كوچه شهید حسنی-8511414
آزاده-خیابان امام رضا (ع) كوچه فروزان _چهار راه دوم _سمت چپ پلاك 67-8514815
آسا-خ-امام رضا(ع)-امام رضا(5)-پلاك4-8436975
آسایش-فلكه آب كوچه عیدگاه پلاك 1+12-3655132
اسكان-خیابان امام رضا (ع)-امام رضا11-8541537
آسمان-خیابان امام رضا (ع) امام رضا 24 انتهای كوچه باقریه-7-8519996
اصفهانی-خیابان امام رضا (ع) كوجه نخود بریزها-امام رضا1-2228613
اصیلا-خیابان امام رضا (ع) بعد از چهار راه اول-8599308 _ 8543864
آفتاب-خیابان امام رضا (ع)-امام رضا8 پلاك 63-8510750
آفرین-خ امام رضا-امام رضا5-7-2236033
افشار-خیابان امام رضا (ع) كوچه چهنو-(امام رضا5)-بن بست صابری-2224569
افشار وشركا-بازارچه استانه پرست-كوچه حوض امیر-16-2240215
افشین-خیابان امام رضا (ع) امام رضا 36 بعد از چهار راه اول-8594212-8513057
آلا له-فلكه آب جنب پاركینگ هتل اطلس-8598508
آنا-خیابان امام رضا (ع) چهارراه دانش دانش شرقی 12 كوچه سوم-8513217_ 8514376
اورانوس-خیابان امام رضا (ع) كوچه نخود بریزها-2257235
بابایی-خیابان امام رضا (ع) امام رضا 2-8598519-8515548
بارثاوا-خ امام رضا -امام رضا3پ53-2225949
بدیع-خیابان امام رضا (ع) امام رضا 8-3-8547532
البرز-چهارراه لشكر خیابان امام خمینی 28 پلاك 11-8548510
بركات-خیابان آزادی آزادی 8-1-2233470
برلیان-ضلع جنوبی بازار رضا-كوچه هادی خان-8516667-8516367
بزرگمهر-میدان طبرسی جنب رستوران سعید-3685743
بنفشه-خیابان امام رضا(ع) امام رضا 36-8512124_8548653
بهار-خیابان امام رضا (ع) امام رضا 8 كوچه شهید ربیعی-8516262_8526480
بهاران-خیابان امام رضا (ع) امام رضا 8 كوجه شهید حسنی-4-8514733
بهروز-خیابان امام رضا(ع) امام رضا 5 كوچه شهید نباتی مقدم-2257399
بهشت-انتهای ضلع جنوبی بازار رضا جنب آژانس هواپیمایی امیر طوس-3-8515321
پارت-خیابان امام رضا (ع) كوچه مسجد رانندگان- كوچه مهر آیین پلاك62-8593186
پارسائیان-ضلع جنوبی بازار رضا سمت راست-8545550
پاییزان-خ امام رضا-بین عنصری 6و8-8523824-8511593
پرسپولیس-خیابان امام رضا (ع) خیابان دانش دانش شرقی 12 كوجه اصفهانیها-8542788_8519695
پرشیا-فلكه آب كوچه نخود بریزها-(امام رضا1)-2217783-2221571
پركوك-ضلع شمالی باغ نادری-جنب كتاب فروشی غفرانی-3-2235541
پرند-خیابان امام رضا (ع) كوچه عیدگاه سمت چپ-3645750
پرنیان-خیابان امام رضا(ع), دانش شرقی8-8596592
پرهام-خیابان اخوند خراسانی نبش اخوند خراسانی25-16-8532511
پگاه-خیابان امام رضا(ع), دانش شرقی 15-8547430
پویا-خیابان امام رضا(ع), امام رضا(ع)36-8517997
ترابی-خیابان امام رضا(ع) امام رضا 61-8590608
ترنم 1-خیابان امام رضا (ع) میدان بیت المقدس-2252517
ترنم 2-خیابان امام رضا (ع) امام رضا 6-8546033_8513062
توحید-خ شیرازی, كوچه ملا هاشم,پ32-2250448-2252879
ثامن الائمه(ع)-خ امام رضا--امام رضا26پ66-8511700-8542992
ثامن الحجج-خیابان امام رضا (ع) امام رضا 10 ابتدای كوچه صدر-8511313
ثامن السرور-خیابان امام رضا(ع), كوچه فروزان, كوچه شهید حسنی پ 67-8542189-8517945
جام جم-خیابان احمد آباد خیابان عدالت عدالت 2 پلاك 66-8423115
جده-خیابان شیرازی كوچه مسجد ملا هاشم مقابل مسجد ضیا-2258921_2214624
جزیره-میدان بیت المقدس جنب هتل اطلس كوچه دوم پلاك 91-8547363
جلا لیان-خیابان امام رضا (ع) امام رضا 6 انتهای كوچه-8547098_8593107
جمالی-خیابان امام رضا(ع), امام رضا(ع)8, چهارراه دوم-8596302-8515479
جمكران-بازارچه شهید آستانه پرست انتهای كوچه صاحبكار-2213403
جمیل-خیابان امام رضا(ع) دانش شرقی 15-8596243
جواهر-خیابان خسروی شهید اندرزگو 2پلاك 68-2233985
حاتم-خیابان آزادی كوچه مخابرات جنب هنرستان شهید باهنر-2222821
حریر-خیابان طبرسی كوچه حاج حكیم جنب داروخانه-2224632_2256097
حضرت جواد (ع)-خ امام رضا-امام رضا3-جنب حسینیه قزوینیها-2210961-2224697
حضرت زینب-خیابان امام رضا (ع) امام رضا 8 كوچه شهیدحسنی-8514757_8596368
حمایت-ضلع جنوبی بازار رضا ابتدای كوچه شمشاد-8519774_8515962
حمید-خیابان امام رضا (ع) كوچه فروزان كوچه شهید ربیعی-8514218_8518227
خادم-ابتدای ضلع شمالی بازار رضا-3644297
خانه سبز-میدان توحید مجتمع تجاری اقامتی خانه سبز-7276595
خضرا-خیابان امام رضا (ع) امام رضا 36 پلاك 21-8549556-8599409
خطیب-خ ازادی-انتهای كوچه مخابرات-جنب فاطمیه شیرازیها-2223565-2219732
خلیج فارس-خیابان امام رضا (ع) امام رضا 2-29-8598527
خوشبین-خیابان امام رضا(ع) دانش شرقی 6-8542341-8549812
دارالحسین-خیابان امام رضا (ع) امام رضا 5 پلاك 28-8513224
داریوش-خیابان امام رضا (ع) دانش شرقی 15-8515435
دانش-خیابان امام رضا (ع) بین دانش شرقی 8و10-8594290_8597412
داوود-خیابان امام رضا (ع) -امام رضا5-كوچه مهر ایین پلاك21-8512144
دجله-خیابان امام رضا (ع) كوچه كربلا كوچه شهید حسنی-13-8524510
در-خیابان امام رضا (ع) امام رضا 38 نبش چهار راه اول-8512347
دلمون-خیابان آزادی آزادی 8پلاك 4-2216642
دماوند-خ امام رضا-عنصری5پ3-8521030-8516774
دنا-خیابان بهار چهارراه بیسیم خیابان جهاد كوچه كسری مقابل بیمارستان سینا-8542284_8511761
رضوان-كوچه استانه پرست-كوچه حمام صاحبكار-كوچه باغ طاووس-2235113
رنجبر-خیابان امام رضا (ع) كوچه مسجد رانندگان روبروی مسجد-8548246-8546422
رنجبر-خیابان امام رضا (ع) دانش شرقی 8-8546422
زرین توس-خ ازادی-چهارراه زرینه-1-2237490
زمرد-خیابان امام رضا (ع) امام رضا 6-13-8599212
الزهرا-خیابان امام رضا (ع) فلكه آب ضلع جنوبی بازار رضا ابتدای كوجه دوم-12-8514911
سارا-خیابان شیرازی شیرازی 7-2250979
سبحان-خیابان امام رضا(ع) امام رضا 19 كوچه كمال نیا-64-8518560
سبز-خیابان امام رضا (ع) دانش شرقی 12 كوچه ششم-8547104_8519071
سپهر-خیابان امام رضا (ع) نبش امام رضا 48-8543290-8511879
سپیدار-میدان طبرسی-كوچه محراب خان-كوچه نائب علی اكبر-1-2230230
ستاره-بلوار سجاد فرهاد 24-7689150
سجاد-خیابان امام رضا (ع) چهار راه دانش مقابل هتل خاور-8545238
سردار كاوه-خیابان امام خمینی 8-2225131
سروش-خ امام رضا-امام رضا19-نبش كوچه نوگل-2-8526181
سعید-خیابان امام رضا (ع) امام رضا 8 چهارراه سوم سمت چپ-8593500
سفرا-خیابان امام رضا (ع) امام رضا 6 كوچه برادران شهید توكلی-8596504
سفیر-خیابان امام رضا (ع) كوچه باقریه پلاك 16-8599517
سلاطین-خیابان امام رضا (ع)- امام رضا 3 پلاك 34-2224449-2225777
سلمان-ابتدای خیابان شیرازی كوچه مسجد ملا هاشم پلاك 186-2256941_2217437
سمرقند-خیابان دانشگاه دانشگاه 19-8432212
سی برگ(رضا)-خیابان احمد آباد ابتدای خیابان رضا پلاك 13-84011323
سی گل-خیابان امام رضا (ع) دانش شرقی 6پلاك 10-8547303
سیبا-خ-امام رضا(ع)-امام رضا8-8541863-8599262
سید جلال-فلكه اب-ظلع جنوبی بازار رضا-جنب بانك سپه-8594170
سید عماد-فلكه برق-امام رضا28-كوچه شهیدحسینیان-8599393
سیمرغ-میدان17شهریور-چهارراه شهیدصدر-3434570
شادتوس-خ-طبرسی-بازارچه شهید استانه پرست-2215167
شاهین-ضلع جنوبی بازار رضا اول بازار-پلاك67-8549951
شباهنگ-خ امام رضا-امام رضا5-45-8531236
شبستان-خ امام رضا-دانش شرقی19-قطعه دوم سمت چپ شماره 4-
شبنم-خ-امام رضا-كوچه عیدگاه-بعدازدبیرستان مدرس-3647805
شجاعی-خ-امام رضا-امام رضا2-8549517
شرق زیست-میدان طبرسی-5-2231630
شركت تایر واتر خاورمیانه-خ امام رضا-امام رضا38پ23-
شریف-خ-خسروی نو-جنب بازار فرش-2215345-2228907
شفق-خ-خسروی نو-كوچه خامنه ای-مقابل فضای سبز-2221560-2214870
شقایق-خ-خسروی نو بازارسرشور-2250706
شكوفه-خ-امام رضا-دانش شرقی15-8549795
شمیم-خیابان امام رضا3جنب هتل مشهد-2224219
شهاب-خ امام رضا -خ دانش غربی-انتهای دانش11-8524319-8526015
صدرا-خ-امام رضا-دانش شرقی6-8591294-8514403
صراط-اول خیابان طبرسی ازسمت حرم مطهر-كوچه مسجدسنگی-كوچه دكترقندی-3681421
طاها-خ-امام رضا امام رضا5-8545960
طوس-خ-امام رضا-امام رضا8-كوچه شهید ربیعی-8-2231445
عرفه-خ-طبرسی-كوچه فروزان--كوچه حوض امیر-2231445
علامه مجلسی-خ-امام رضا-امام رضا8-8549652
علیزاده-خ-امام رضا-امام رضا8بعداز چهاراه دوم پلاك61-8594228
عماد-خ-امام رضا-امام رضا28-8512828-8422313
غدیر-خ-دانشگاه-دانشگاه19-8422825
فاخته-خ-امام رضا-روبروی هتل قصر-بین امام رضا15و17-2-8524221
فارس-خ شیرازی كوچه ملا هاشم-كوچه برق-29-2236128
فتاحی وبدلی-خ-امام رضا-امامرضا10-بعد ازچهارراه اول-روبروی حسینیه چهارده معصوم-
فدك-خ امام رضا-كوچه مسجد رانندگان-پ60-8512504
فدك-خ-امام رضا كوچه مسجد رانندگان پ60-8512504
فرات-خ امام رضا-امام رضا2-8522202
فردوس-خ امام رضا-نبش عنصری4-8514439
فرهنگ-خ امام رضا (ع) امام رضا 3-8516385
فكور-خ امام رضا-كوچه مسجد رانندگان-8516996
فولا دی-خ اخوند خراسانی-جنب مسجد بهمن-8512572-8512792
فیروز كوهی-خ امام رضا-امام رضا5-8511607
فیروزه توس-خ نواب صفوی-نرسیده به میدان وحدت-9-2232756
قایم-خ امام رضا-امام رضا56پ10-8516838
قصر-خ طبرسی-بازارچه استانه پرست-كوچه حوض امیر-2240111
قصر المدینه-خ شیرازی-كوچه ملا هاشم-بازارچه استانه پرست-كوچه ضیا-2238211-2238369
قصر المدینه-چهارراه خسروی-داخل كوچه مسجد المهدی-2251591
قطیف-ضلع جنوبی بازار رضا-كوچه شمشاد-8594312-8596390
كاسپین-خ امام رضا-امام رضا43پ27-8595636-8520937
كاشانی-چهارراه دانش-پشت هتل اریا-8513108-8593072
كاكتوس-خ امام رضا-امام رضا8-كوچه شهید ربیعی-8547171-8596306
كاوه-میدان بیت المقدس-كوچه عیدگاه مقابل دبیرستان مدرس-3653834
كاویان-خ امام رضا-امام رضا8-8596683-8596320
كربلا-چهارراه شهدا-روبروی هتل الغدیر-2250013
كریمخان-خ امام رضا-جنب امام رضا2-8-8544077
كریمه اهل بیت(ع)-خ امام رضا-امام رضا24-كوچه شهید ناصر مظفری-1-8519790
كوروش-بلوار مدرس-دروازه طلا یی-جنب دفتر هواپیما یی-انتهای پاساژرضا-5-2235444
كیان-خ امام رضا-امام رضا2 سه راه ها دیخان-8517780
كیمیا-خ امام رضا-امام رضا8-چهارراه دوم-8541818-8594544
گل-خ امام رضا-ضلع جنوبی بازار رضا-كوچه ها دیخان-
گل نرگس-خ امام خمینی-بین فلكه ده دی وچهاراه لشكر-امام خمینی39-8542099-8549905
گلا یول-خ امام رضا-دانش شرقی10-8593312-8519642
گلد یس-خ امام رضا-امام رضا8- تقاطع دوم سمت چپ-8519792
گوهر-خ امام رضا-امام رضا5-كوچه جوانمرد-8524097
ما هان-خ امام رضا-امام رضا8-8511507-8545129
ما هور-خ امام رضا-دانش شرقی17-8593904
مارال-خ امام رضا-كوچه فروزان-8514714-8516186
الماس-خ امام رضا-امام رضا6-8-8516996
المپیك-خ طبرسی-كوچه استانه پرست -كوچه اصغری-2233084
محبان الجواد-نبش چهارراه خسروی-اول خیابان خاكی-2215371-2225989
محبان الزهرا-ضلع جنوبی بازار رضا-كوچه شمشاد-كوچه شهید مغربی پ100-8518948
مروارید-خ امام خمینی-چهارراه مدرس-2226340
معین درباری-خ امام رضا-جنب پمپ بنزین-كوچه حسینیه فاطمیون-8511574-8540478
ملل-خ امام رضا-كوچه نخود بریزها-انتهای كوچه-7-2230226
منا-فلكه طبرسی-اول راسته نوغان-جنب بانك سپه -كوی محرابخان-2215605
المنتظر(عج)-خ شیرازی-كوچه اب میرزا-پ65-2-2233081
مهاجر-خ امام رضا-امام رضا5-8593923
المهدی-خ خسروی نو-شهید اندرزگو3-2228373
مهر-خ امام رضا-امام رضا2-8594797
میثم-خ امام خمینی-چهارراه لشكر-جنب بانك تجارت-
میچكا-خ امام رضا-كوچه مهر ایین-8512938
میرزا كوچك خان-خ امام رضا-دانش شرقی12-روبروی پارك میرزا كوچك خان-8549732-8594917
میعاد-خ امام رضا-امام رضا26-8540144-8543304
میقات-خ امام رضا-امام رضا28-8523440-8523612
میلادنور-خ امام شهید چمران-خ جنت غربی-8-3659677
نارسیس-خ امام رضا-امام رض34 چهارراه اول-8532121
نارسیس-خ امام رضا-امام رضا34 چهارراه اول-8532121
نجف اشرف-خ امام رضا-امام رضا2-8516551-8519392
نخل صحرا-خ امام رضا-امام رضا5-8519323
نخلستان-خ امام رضا-امامرضا18-6-8526395
نسترن-خ امام رضا-امام رضا5-8593304
نسیم شرق-خ امام رضا-انتهای دانش8-8519892
نصیر-خ امام رضا-امام رضا1-8595514
نفیس-خ امام رضا-امام رضا1-2226581-2216533
نقش جهان-خ امام رضا-خ دانش شرقی8-بعداز چهارراه دوم-8540826
نگین بقیع-خ امام رضا-امام رضا44 نبش چهارراه اول-8523483
نور الزهرا-خ امام رضا-امام رضا5-جنب مسجد-8524104
نور المرقد الرضا-خ امام رضا-امام رضا19-پشت دار الشفا موسی ابن جعفر-8546963
نوین-خ امام رضا-امام رضا1-2215363
نیلو فر-خ امام رضا-امام رضا8-2-8515851
نیلی-خ خسروی-انتهای كوچه خا منه ای2-8514721
نینوا-خ امام رضا-امام رضا2-8514721
هزار ویك-خ امامرضا-امام رضا8-8598935-8544838
هلیا-خ طبرسی-كوچه شهید حسینی-مقابل بیت الصادق-2226126
الهیه-خ امام رضا-جنب هتل تهران-امام رضا8پ54-8520292-8532173
والا-خ پاسداران-پاسداران3-9-2211958
ونوس-انتهای ضلع جنوبی بازاررضا-محوطه پاركینگ بالای رستوران امید-8518429
یاس-خ امام خمینی-میدان ده دی-مقابل بانك سپه-8542719-8597621
یاسمن-خ امام رضا-روبروی هتل قصر-امام رضا15-كوچه كمال نیا-9-8512998
یلدا-خ امام رضا-خ عنصری-بین عنصری11و13-4-8529271

دوشنبه 26/12/1387 - 21:31
پسندیدم 0
UserName