چه کسی می داند؟
توسط : ياس كوچك

چه کسی می داند؟

تو به من عشق، محبت، شهوت، شوق، علاقه، نفرت یا که صداقت داری؟

تو فقط پر نوری...

و به من بال پریدن دادی...

ساده ای یا مبهم؟

چه کسی میداند؟

هر چه هستی تو به منت بال پریدن دادی...

 

دوشنبه 12/12/1387 - 8:23
پسندیدم 0
UserName