نخستین سخنانى كه امام زمان (علیه السلام) بعد از ظهور مى فرمایند، چیست؟
توسط : mohammad_majed

     

    هنگامى كه خداوند متعال اذن ظهور به امام زمان(علیه السلام) بدهند، آن حضرت براى اصلاح جهان از كنار كعبه ظهور مى كنند و نخستین سخنى كه مى فرمایند: آیه (بقیة الله خیرلكم ...) است. امام باقر(علیه السلام) در روایتى ـ كه محمد بن مسلم از ایشان نقل كرده ـ مى فرمایند: «حضرت به دیوار كعبه تكیه مى دهد و سیصد و سیزده نفر در خدمتش جمع مى شوند، و اول كلامى كه به آن نطق مى كنند، این آیه كریمه است: (بقیة الله خیرلكم ان كنتم مؤمنین) یعنى آنچه خدا بر شما باقى گذارد بهتر است، اگر واقعاً به خدا ایمان دارند. بعد از آن مى فرماید: منم بقیة الله در روى زمین». و نیز در ضمن روایتى كه از امام صادق(علیه السلام) نقل شده، حضرت مى فرمایند: «آقاى ما قائم(علیه السلام) پشت به كعبه مى دهد و مى فرماید :اى مردم! آگاه باشید! هر كه مى خواهد كه به آدم(علیه السلام) و شیث نگاه كند، هر آینه منم آدم و شیث ـ یعنى در اخلاق و احوال و اوصاف ـ و هر كه مى خواهد به نوح و پسرش سام نگاه كند، هر آینه منم نوح و سام. آگاه شوید! هر كه مى خواهد به ابراهیم و اسماعیل نگاه كند، هر آینه منم ابراهیم و اسماعیل. و هر كه مى خواهد به موسى و یوشیع نگاه كند، هر آینه منم موسى و یوشع. آگاه باشید! هر كه مى خواهد كه به عیسى و شمعون نگاه كند، هر آینه منم عیسى و شمعون. آگاه شوید! هر كه مى خواهد به محمد و امیرالمؤمنین(علیه السلام) نگاه كند، هر آینه منم محمد و امیرالمؤمنین. آگاه باشید! هر كه مى خواهد كه به حسن و حسین نگاه كند، هر آینه منم حسن و حسین. آگاه شوید! هر كه مى خواهد به ائمه او اولاد حسین(علیه السلام)» نگاه كند هر آینه منم ائمه(علیه السلام)خواهش مرا اجابت نمایید و قبول كنید، بدرستى كه به شما خبر مى دهم پاره اى چیزها را كه به شما خبر داده شده و پاره اى دیگر را كه خبر داده نشده است. هر كه كتابها و صحف الهى را خوانده از من بشنود. چه خوش است صوت قرآن ز تو دلربا شنیدن***به رُخت نظاره كردن، سخن خدا شنیدن

پنج شنبه 8/12/1387 - 14:37
پسندیدم 0
UserName