به نام خدا امروز دوشنبه 19 خرداد1382 است امروز صبح روغن ماشين را روي كيلومتر 18622 تعويض كردم كه پ
توسط : بابا رضا
به نام خدا
امروز دوشنبه 19 خرداد1382 است
امروز صبح روغن ماشين را روي كيلومتر 18622 تعويض كردم كه پولش شد 1600 تومان.
در ضمن اومدم شركت با آقاي ظرافتي هم كمي دعوا كرديم و بعد وقتي اون رفت خانم مولايي زنگ زد.
دوشنبه 19/3/1382 - 9:55
پسندیدم 0
UserName