سفر ...

سفر همیشه قصه رفتن و دلتنگیه

 

به من نگو جدایی هم قسمتی از زندگیه

 

همیشه یک نفر میره آدم و تنها می ذاره

 

میره یه دنیا خاطره پشت سرش جا می ذاره

 

همیشه یک دل غریب یه گوشه تنها می مونه

 

یکی مسافر و یکی این وره دنیا می مونه

دوشنبه 21/11/1387 - 19:14
پسندیدم 0
UserName