گفتی می خوام بهت بگم .....

گفتی می خوام بهت بگم همین روزا مسافرم

 

«باید برم» برای تو فقط یه حرف ساده بود

 

کاشکی می دیدی قلب من به زیر پات افتاده بود

 

شاید گناه تو نبود، شاید که تقصیر منه

 

شاید که این عاقبتِ این جوری عاشق شدنه

يکشنبه 20/11/1387 - 16:53
پسندیدم 0
UserName