بنویس از سر خط

بنویس از سر خط

 

بنویس که دلت دیگه به یاد اون نیست

 

بنویس که بدونه

 

وقتی بناشه قبلت

 

از غصه خون نیست

 

اون که گذاشت و رفت

 

یه روز سرش به سنگ میخوره برمیگرده

 

دیگه صداش نکن

 

بذار خودش بیاد دنبالت بگرده

 

دیگه گریه نکن

 

آخه اشک تو باعث شادی اونه

  

دیگه به پاش نسوز

 

آخه اون واسه تو دیگه دل نمی سوزونه

 

اگه میخواست می موند

 

حالا که رفت و غصه اش رفته ز یادم

 

اگه پیشم می موند

 

می دید جز اون به هیشکی دل نمیدادم

شنبه 19/11/1387 - 19:3
پسندیدم 0
UserName