از من به تو می رسد ...
توسط : m66

 

این کینه که خوانده ای ز چشمانم     

      

 

 

برگیر و به قلب خویش بسپارش !        

 

      

از بود و نبود دَهر این میراث         

 

            

از من به تو می رسد ... نگه دارش !                

                                              

 

                                  "    سیمین بهبهانی     "

جمعه 11/11/1387 - 13:31
پسندیدم 0
UserName