زمان برابر ...

همه ما در سراسر جهان، زمان برابرى در اختیار داریم

 

هیچکس بیشتر یا کمتر ندارد

 

تفاوت در این است که هر یک از ما با زمانى که در اختیار داریم چکار می‌کنیم

 

ما نیاز داریم که هر لحظه را زندگى کنیم

 

به گفته جان ‌لنون، خواننده معروف: زندگى آن چیزى است که براى تو اتفاق می‌افتد،

 

در حالى که تو سرگرم  برنامه ‌ریزی ‌هاى دیگرى هستى ...

سه شنبه 8/11/1387 - 16:33
پسندیدم 0
UserName