طراحی نسل جدید اتوبوسهای برقی - هیدروژنی برای خیابانهای چین
توسط : mgoo68
نسل جدید اتوبوسهای برقی - هیدروژنی در خیابانهای چین به حرکت در می آیند.

به گزارش خبرگزاری مهر، افزایش جمعیت معنایی جز نیاز بیشتر برای توسعه سامانه های حمل و نقل ندارد که البته این معادله با افزایش مصرف سوخت و انرژی بیشتر همراه است.

در این میان چین با برخورداری از بیشترین جمعیت روی زمین همواره به دنبال استفاده از فناوریهای نوین برای توسعه سامانه های حمل و نقل عمومی خود بوده است.

در این راستا طرح اولیه اتوبوسهای فوق مدرن این کشور موسوم به NTF ارائه شده است که مهمترین مشخصه آنها استفاده از سامانه های هیدروژنی و برقی است که نتیجه ای جز کاهش مصرف انرژی و کمک به پایداری محیط زیست نخواهد داشت.

پنجرهای بزرگ در کنار فضای قابل توجه درون اتوبوسها از جمله ویژگیهای بارز این طرح جدید به حساب می آیند.

قرار است این اتوبوسهای جدید از سال 2010 وارد سامانه حمل و نقل شهری چین شوند.

منبع : مهر

سه شنبه 1/11/1387 - 15:12
پسندیدم 0
UserName