تمركز بر مشكل یا تمركز بر راه حل
توسط : doooroooghgooo

تمركز بر مشكل یا تمركز بر راه حل

هنگامی‌که ناسا برنامه‌ی فرستادن فضانوردان به فضـا را آغازکرد، با مشکل کوچکی روبروشد. آنها دریافتند که خودکارهای موجود در فضای بدون‌جاذبه کارنمی‌کنند. (جوهرخودکار به سمت پایین جریان نمی‌یابد و روی سطح کاغذ نمی‌ریزد.) برای حل این مشکل آنها شرکت مشاورین اندرسون Andersen Consulting Accentors today))را انتخاب‌کردنند. تحقیقات بیش‌از یک‌دهه طول‌کشید، 12میلیون دلار صرف‌شد و درنهایت آنها خودکاری طراحی‌کردنند که در محیط بدون جاذبه می‌نوشت، زیرآب کارمی‌کرد، روی هرسطحی حتی کریستال می‌نوشت و از دمای زیرصفر تا 300 درجه‌ی سانتیگراد کارمی‌کرد... .

اما روس‌ها راه‌حل ساده‌تری داشتند: آنها از مداد استفاده‌کردند
جمعه 13/10/1387 - 17:8
پسندیدم 0
UserName