قصه های آموزنده (1) - داستان راستان - استاد شهید مرتضی مطهری
توسط : hamid3173
امتحان هوشتا آخر، هیچ یک از شاگردان نتوانست به سؤالی که معلم عالی قدر طرح کرده بود جواب درستی بدهد هر کس جوابی داد و هیچ کدام مورد پسند واقع نشد. سؤالی که رسول اکرم در میان اصحاب خود طرح کرد این بود: «در میان دستگیره های ایمان کدام یک از همه محکم تر است؟»یکی از اصحاب: نماز.                   پیامبر: نه.دیگری: زکات.                          پیامبر: نه.سومی: روزه.                             پیامبر: نه.چهارمی: حج و عمره.                   پیامبر: نه.پنجمی: جهاد.                            پیامبر: نه.عاقبت جوابی که مورد قبـول واقع شود از میـان جمع حاضـر داده نشد،خود حضـرت فرمودنـد:«تمام این هایی که نام بردید کار های بزرگ و با فضیلتی هستند،ولی هیچ کدام از این ها من پرسیدم نیست. محکم ترین دستگیره های ایمان دوست داشتن به خاطر خدا و دشمن داشتن به خاطر خداست.»

 

پنج شنبه 5/10/1387 - 10:54
پسندیدم 3
UserName