عبید الله بن زیاد
توسط : rashidcels

عبید الله بن زیاد

والى كوفه در زمان حادثه عاشورا،كه شهادت امام حسین‏«ع‏»و یارانش به دستور اوانجامگرفت.ابن زیاد را«ابن مرجانه‏»هم مى‏گویند،زیرا نام مادرش كنیزى زناكار ومجوسى بهنام‏«مرجانه‏»بود.در كوفه پس از عاشورا كه اسراى اهل بیت را وارد دار الاماره‏كردند،حضرتزینب‏«ع‏»در خطاب به ابن زیاد،او را«یابن مرجانه‏»خواند و این اشاره به‏نسبت ناپاك او بود ورسواگر حاكم مغرور كوفه.او از سرداران مشهور اموى بود كه درسال 54 هجرى از طرفمعاویه به حكومت‏خراسان منصوب شد.در سال 56 از آنجامعزول و به حكمرانى بصرهمنصوب گشت.پس از مرگ معاویه و روى كار آمدن یزید،وقتى نهضت مسلم بن عقیل دركوفه آغاز شد،با حفظ سمت،والى كوفه نیز شد و اوضاع‏را تحت كنترل در آورد و مسلم بنعقیل را به شهادت رساند. پس از حركت امام حسین‏«ع‏»از مكه به سوى عراق،وى عمر سعد را با لشكرى گسیل‏داشت تابا آن حضرت بجنگد یا او را به بیعت با یزید وا دارد.فرمان كشتن سید الشهدا ویارانش و اسیرگرفتن اهل بیت او را به عمر سعد(كه فرمانده سپاه كوفه در كربلا بود)داد. (64) ابن زیاد،پس ازمرگ یزید،ادعاى خلافت كرد و اهل بصره و كوفه را به بیعت فراخواند،ولى كوفیان دعوتگراناو را از شهر بیرون كردند،وى سپس از بیم انتقام فرارى شد و مدتى‏به شام رفت،همزمان بانهضت توابین،ماموریت‏سركوب توابین را یافت (65) .در سال 65هجرى با لشكرى به جنگسلیمان بن صرد رفت و در عین الورده با او درگیر شد.سرانجام‏در یكى از درگیریها با سپاهمختار،در سال 67 هجرى خودش و جمعى از همراهانش‏كشته شدند و باقى سپاهیانشپراكنده گشتند.سر ابن زیاد را نزد مختار بردند.مختار هم آن‏سر را نزد محمد حنفیه و امامسجاد«ع‏»فرستاد.برخى هم گفته‏اند كه سر را پیش عبد الله‏زبیر فرستاد (66) . وى از كسانى است كه در زیارت عاشورا،مورد لعن قرار گرفته است:«لعن اللهابن‏مرجانة‏»و«العن عبید الله بن زیاد و ابن مرجانة‏».
جمعه 29/9/1387 - 13:48
پسندیدم 0
UserName