راه رسیدن.... - به نقل از سایت انصارالمهدی 313
حضرت رسول اکرم (ص):
«مَنْ ماتَ وَ لَمْ یَعْرِفْ إِمامَ زَمانِهِ ماتَ میتَة جاهِلِیَّة»
هرکسی که بمیرد، و امام زمان
خودش را نشناسد ، به مرگ
جاهلیت از دنیا رفته است.
×××××××××××××××
شرط دیدن نیست !
شرط ،کسب رضایت او است !

شرط به انتظار نشستن نیست !
شرط، در انتظار تلاش کردن است!

شرط ظهور ، دعا است
معنی ساده دعا یعنی خواستن !

شرط خواستن، انجام واجبات
ترک محرمات !

قرآن و عترت
فقد استمسک بالعروة الوثقی
و....
××××××××××××××××
پله اول تمرین خواستن:

یاد گرفتن اصول و فروع دین

فهمیدن اصول و فروع دین

رعایت کردن اصول و فروع دین

و...
جمعه 22/9/1387 - 4:49
پسندیدم 0
UserName