زیباترین های دنیا!!!!!!!!!!!!

زیباترین خانه دنیا - خانه رونالدینهو در اسپانیا
  

زیباترین شهر دنیا، ونکوور کانادا
  

برنده زیباترین بچه دنیا در سال 2007 پسر بچه پاکستانی ساکن استرالیا
  

دختر بچه از مغرب برنده جایزه زیباترین بچه دنیا از فرانسه
 

 

 

زیباترین آبشار دنیا یعنی نیاگارا در مرز آمریکا و کانادا
  

زیباترین پل دنیا ساخته شده در ژاپن
  


سه شنبه 19/9/1387 - 3:36
پسندیدم 0
UserName