ظاهر شیشه های بخار اكالیپتوس تغییر می كند . . .
توسط : MCLAREN
ظاهر شیشه های بخور اكالیپتوس درپی افزایش مسمومیت ناشی از مصرف خوراكی آن تا پایان سال تغییر می كند.
مدیركل داروی وزارت بهداشت با بیان این خبر افزود: شباهت بسته بندی شیشه های بخور اكالیپتوس با شربت های دارویی مورد مصرف در سرماخوردگی و سرفه سبب افزایش مصرف اتفاقی اكالیپتوس و در پی آن افزایش موارد مسمومیت و حتی مرگ مصرف كنندگان شده است.
دكتر اكبر عبداللهی از مصرف كنندگان خواست قبل از استفاده به برچسب های هشدار و توضیحات روی بسته های دارو توجه كنند.
شنبه 9/9/1387 - 17:57
پسندیدم 0
UserName