پزشکان یک کلید را از سر نوزادی به شکل معجزه اسا خارج کردند . . .
توسط : MCLAREN
 پزشکان امریکایی موفق شدند عمل جراحی خارج سازی کلید را از سر یک کودک با موفقیت انجام دهند.
به نوشته روزنامه اینترنتی روسی اوترا کارشناسان خارج کردن کلید از سر نیکلاس هالدرمن بیست ماهه و نجات وی را یک معجزه می دانند.
براساس این گزارش پزشکان در ابتدا تصور می کردند خارج کردن کلید به نیمکره راست مغز کودک اسیب وارد خواهد کرد اما موفق شدند ان را بدون اسیب زدن به مغز در اورند. هم چنین یک ربع پس از عمل انها متوجه شدند که کودک بینایی خود را از دست نداده است.
حال کودک خوب گزارش شده است و والدین وی نجاتش را معجزه الهی نامیده اند.
جمعه 8/9/1387 - 12:59
پسندیدم 0
UserName