اهمیت پلك زدن هنگام كار با رایانه . . .
توسط : MCLAREN
 پلك زدن هنگام كار با رایانه از خشكی چشم جلوگیری می کند.
متخصصان چشم پزشكی می گویند : خیره شدن به صفحه نمایشگر رایانه و پلك نزدن سبب خشكی سطح چشم و تحریك پذیری آن به صورت خارش ، قرمزی و احساس وجود جسم خارجی در چشم می شود.
پزشكان به استفاده كنندگان از رایانه توصیه می كنند، هر چند دقیقه یكبار پلك بزنند یا اینكه نگاه خود را به نقطه ای دور متمركز كنند تا استراحتی به چشم داده شود. حركات متناوب پلك، سطح قرنیه چشم را تمیز و مرطوب نگه می دارد.
پنج شنبه 7/9/1387 - 9:51
پسندیدم 0
UserName