استفاده از لیزر برای تزریق دارو به سلول . . .
توسط : MCLAREN
محققان از لیزر برای تزریق دارو به درون سلول استفاده كردند .
به گزارش شبکه خبر، محققان در این روش كه نفوذ نوری نام گرفته است دارو را با استفاده از پرتو لیزر به درون سلول هدایت می كنند.
محققان با تمركز شدید پرتو لیزر بر تك تك سلول ها توانسته اند، به این روش دست یابند .
با استفاده از این روش ، سلول های دیگر بدن از عوارض دارو بركنار می مانند و دارو فقط بر سلول های بیمار تاثیر می كند.
پنج شنبه 7/9/1387 - 9:51
پسندیدم 0
UserName