متن شعر مادر سامی یوسف با ترجمه فارسی
توسط : zeroandone
 

Blessed is your face
چهره ات مقدس است

Blessed is your name
نامت مقدس است

My beloved
عشق من

Blessed is your smile
لبخندت مقدس است

Which makes my soul want to fly
که باعث می شود روحم به پرواز درآید

My beloved
عشق من

All the nights And all the times That you cared for me
همه ی شب ها و همه ی اوقات از من مراقبت
می کردی

But I never realised it
ولی من هرگز آن را نفهمیدم

And now it’s too late
و حالا هم خیلی دیر شده

Forgive me
مرا ببخش

Now I’m alone filled with so much shame
حالا تنهایم با شرمساری بسیار
,
For all the years I caused you pain
به خاطر سال هایی که باعث رنجش تو شدم

If only I could sleep in your arms again
ای کاش می توانستم تار دیگر در آغوشت آرام
گیرم

Mother I’m lost without you
مادر بدون تو هیچم

You were the sun that brightened my day
تو خورشیدی بودی که روز مرا روشن می کردی

Now who’s going to wipe my tears away
حالا جه کسی می خواهد اشک های مرا پاک کند

If only I knew what I know today
ای کاش آنجه را که حالا می دانم قبلا هم می دانستم

Mother I’m lost without you
مادر بدون تو هیچم

Ummahu, ummahu, ya ummi
مادر...مادر..مادرم...

wa shawqahu ila luqyaki ya ummi
ای مادر چطور می توانم تو را همیشه ببینم

Ummuka, ummuka, ummuka ummuka, Qawlu rasulika
مادرت..مادرت..مادرت...سفارش پیامبرت است

Fi qalbi, fi hulumi, Anti ma’i ya ummi
در قلبم،در رویایم تو همیشه با منی مادر

Ruhti wa taraktini
تو رفتی مرا ترک کردی

Ya nura ‘aynayya
ای نور چشمانم

Ya unsa layli
ای آرام شب های من

Ruhti wa taraktini
تو رفتی و مرا ترک کردی

Man siwaki yahdhununi
جز تو دیگر چه کسی مرا در اغوش می کیرد؟

Man siwaki yasturuni
جز تو دیگر چه کسی مرا پناه می دهد؟

Man siwaki yahrusuni
جز تو دیگر چه کسی مراقب من است؟

‘Afwaki ummi, Samihini...
مرا ببخش و بر من سخت نگیر

 

بنقل از سایت samiyusuf.ir
سه شنبه 5/9/1387 - 8:28
پسندیدم 0
UserName