تعویض پسورد ایمیل خود در یاهو
توسط : +++++babi jon
بعد از ورود به ایمیل خود بر روی گزینه mail option میرویم سپس account information و در نهایت برای تغییر كلمه عبور (پسورد) گزینه change password را انتخاب می كنیم در این مرحله ابتدا پسورد اولیه را میخواه و سپس دوبار پسورد جدید را كه این عمل منجر به تعویض پسورد خواهد شد..
پنج شنبه 16/8/1387 - 16:54
پسندیدم 0
UserName