هر جایی
توسط : m66

 

از پیش من برو كه دل آزارم

 


ناپایدار و سست و گنه كارم

 


در كنج سینه یك دل دیوانه

 


در كنج دل هزار هوس دارم

 


قلب تو پاك و دامن من ناپاك

 


من سرخوش از شرابم و پیمانه

 


چشمان من هزار زبان دارد

 


من ساقیم به محفل سرمستان

 


تا كی ز درد عشق سخن گویی

 


گر بوسه خواهی از لب من بستان

 


عشق تو همچو پرتو مهتابست

 


تابیده بی خبر به لجن زاری

 


باران رحمتی است كه می بارد

 


بر سنگلاخ قلب گنهكاری

 


من ظلمت و تباهی جاویدم

 


 تو آفتاب روشن امیدی

 


 بر جانم ای فروغ سعادتبخش

 


دیر است این زمان كه تو تابیدی

 


دیر آمدم و دامنم از كف رفت

 


دیر آمدی و غرق گنه گشتم

 


از تند باد ذلت و بدنامی

 


افسردم و چو شمع تبه گشتم...

چهارشنبه 8/8/1387 - 9:19
پسندیدم 0
UserName