ژرف
توسط : heti_cc

دوست دارم به افقی نگاه کنم که انتهایش را نبینم افقی که جلوی چشمانم باشد و سرم را برای دیدن آن بالا نگیرم و آنچنان غرق در تماشای زیبایی بی پایانش باشم  که روحم از جسمم پرواز کند.م.خودم

يکشنبه 5/8/1387 - 14:32
پسندیدم 0
UserName