شهیدان زنده اند
توسط : rashidcels

هیچ کس از اونها یادی نمی کنه

انگار یادمان رفته زن بچه خانه زندگی واین مملکت رو مدیون اونها هستیم

مگر نه اینکه اونها هم یه جوری از یاران السیدالشهداه هستند

حتمآ باید از تلوزیون یا رادیو بشنویم که هفته دفاعه مقدسه

تایه کمی یادمون بیفته تازه اونم نه با تاسف

به دید اینکه این کلمات تکراریه به اون نگاه میکنیم.

ولی تروخدا این جفا نیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

13:16:15  2008-09-09

دوشنبه 8/7/1387 - 2:14
پسندیدم 0
UserName