مهدی منتظریم...
توسط : rashidcels

دیگر چه باید شودش روزه گار

آخر چقدر پیشه کنیم صبرو قرار

من و ما دست به دعائیم به پروردگار

نوامید نباشیم از این انتضار

 

فر یاد از این انتظار

داد از این انتظار

بی داد از این انتظار

 

 

 

 

دوشنبه 8/7/1387 - 2:1
پسندیدم 0
UserName