شمارو به صاحب این شب دعا کنید.
توسط : moshke khotan

حدود دو سال پیش بود که از تبیان رفتم.اون روزا شرایط خیلی بدی داشتم، اوج نا امیدی و اضطراب.دنیا برام به آخر رسیده بود،دیگه هیچ هدف و انگیزه ای نداشتم.روزهارو برای به پایان رسیدن سر می کردم و تو یه عذاب همیشگی گرفتار بودم.درست تو همون روزا خدا یکی از فرشته های پاکشو به سمت من فرستاد.فرشته ای که بدون اینکه بدونه و بدون اینکه بدونم سمت نورو به من نشون داد،منو به سمت خدا هدایت کرد،شوق و امید به زندگی رو تو من دوباره زنده کرد و منو دوباره به خدای خودم نزدیک کرد.اما حالا چند وقته اون فرشته مهربون بالهاشو جا گذاشته،از بس رو زمین راه رفته داره مثل زمینی ها میشه.

شما دوستای خوب تبیانیمو قسم میدم به عظمت این شب عزیز و به حق صاحب این شب عزیز تو ناله ها و اشکهای امشب،برای فرشته کوچولوی منم دعا کنید.از خدا بخواید قبل از اینکه یادش بره از آسمون اومده و روزی فرشته بوده،بالهاشو پیدا کنه و دوباره به اوج پاکی برگرده.به صاحب این شب عزیز برای فرشته من و همه فرشته ها دعا کنید...

سه شنبه 2/7/1387 - 20:57
پسندیدم 0
UserName