شیطان
توسط : moshke khotan

یک نقطه بیش فرق رحیم و رجیم نیست،

از نقطه ای بترس که شیطانیت کند.

سه شنبه 2/7/1387 - 1:8
پسندیدم 0
UserName