دعا
توسط : moshke khotan

ای مهربانترین مهربانان!

از تو میخواهم یازیم کنی تا مانند تو بی قید و شرط،بی چشمداشت،بی اجبار و بی قضاوت دوست بدارم و خود را همین طور که هستم بدون هیچ پیشداوری بپذیرم،زیرا زمانی که خود را داوری می کنم خویشتن را گناهکارو مستحق مجازات می یابم.

دوهفته نامه موفقیت،شماره151

سه شنبه 2/7/1387 - 0:22
پسندیدم 0
UserName