نكتها
توسط : hermaneshgh
یک سوسک حمام می‌تواند 9 روز بدون سر زندگی کند تا اینکه از گرسنگی بمیرد
چهارشنبه 27/6/1387 - 13:45
پسندیدم 0
UserName