راه كاركاهش اضطراب
توسط : mohbet
چند راهکار برای کاهش اضطراب:

- داشتن یک الگوی مثبت: نوجوانان از افراد پیرامون خود الگو برداری می کنند. اگر فرد یک الگوی مثبت باشد رفتار خود را به نوجوان القا می کند، و از او یک فرد مثبت می سازد. و برعکس. مثلا یک پدر مثبت می تواند یک نوجوان مثبت تربیت کند. یک معلم مثبت شاگردان مثبت دارد. حتی یک مدیر مثبت می تواند بر نوجوانان تاثیر مثبت بگذارد.

- نوجوانان را در هنگام پرخاشگری باید رها کرد:

نوجوان بنا بر مقتضیات سن گاهی پرخاشگر و عصبی می شود. در این هنگام اگر بخواهیم با او رفتار تند و پرخاشگرانه ای داشته باشیم، هم احترام ها راشکسته ایم و هم هیچ کمکی برای بهبود رفتارش به او نکرده ایم.

- پرهیز از امر ونهی

- کلام کم و کوتاه و گویا

- پرهیز از محرومیت افراطی:

منع کردن بیش از اندازه نوجوان باعث ایجاد اضطراب در وی می شود

- تاکید به نکات مثبت نوجوان:

اگر نوجوان قابلیت های خود را بشناسد از اضطراب او کم می شود.(به در خواست تعدادی از دو ستان به صورت جمع بندی شده و کاملا خلاصه نوشته شده است)

سه شنبه 19/6/1387 - 19:0
پسندیدم 0
UserName