** تولستوی**
توسط : mohana28
نمی‌توانیم كاری كنیم كه مرغان غم بالای سر ما پرواز نكنند اما می‌توانیم نگذاریم كه روی سر ما آشیانه بسازند
سه شنبه 19/6/1387 - 18:23
پسندیدم 0
UserName