نخفت چشمم
توسط : mohbet

همه شب نخفت چشمم به سرود سبز باران

به ترنم هزاران به نوای آبشاران

 

چه شبی؟ که روشنایی به جهان نمی تراود

مگر از زلال باران سرشک داغداران

 

به سلام چشمه بردم دل تلخ و تار خود را

چه دمید صبح تابان ز ستیغ کوهساران

 

چو گلی سپید و روشن به تبسمی درخشید

که غبار شب بیافشان به نظاره بهاران

 

به سلام چشمه بردم دل خویش و غوطه دادم

زغبار روزگاران به صفای چشمه ساران

 

سه شنبه 19/6/1387 - 18:20
پسندیدم 0
UserName