وقتی کوچک بودی
توسط : Guided

وقتی کوچک بودی    

 تو را با رواندازهایی می پوشاندم     

و در برابرهوای سرد شبانه محافظت می کردم    

ولی حالا که برومند شده ای    

و دور از دسترس    

دستهایم را به هم گره می کنم    

و تو را با دعا می پوشانم! 

دانا کوپر

سه شنبه 19/6/1387 - 15:39
پسندیدم 0
UserName