راستی
توسط : Guided
راستی چون سنگ خارا سخت، و چون شکوفه ترد و نازک است. گاندی
سه شنبه 19/6/1387 - 15:32
پسندیدم 0
UserName