تاریخچه جایزه نوبل
توسط : mehdad1
مهندس و شیمیدان سوئدی در 1833 در شهر استكهلم در خانواده ای تهیدست زاده شد برای ادامه تحصیل به آمریكا رفت و پس از چهار سال از آمریكا بازگشت و به شهر پترزبورگ رفت و در آنجا به تحصیل و كار آموزی در رشته مهندسی پرداخت. در سال 1859 به سوئد بازگشت و در آنجا یك كارگاه جهت پژوهش در فرآورده های شیمیایی بر پا كرد.نوبل متوجه اهمیت خاصیت انفجاری تری گلیسرین و كاربرد های ویژه آن شد و آن را به صورت یك فرآورده بازرگانی برای مصارف عام المنفعه ارائه داد. در سال 1864 بر اثر انفجار یك كارگاه یكی از برادرانش كشته شد. با وجود مخالفت دولت كارگاه دیگری تاسیس كرد. در سال 1870 موثرترین نوع دینامیت را اختراع كرد.او دینامیت را به منظور مصارف عام المنفعه (راه سازی ، ایجاد تونل ، استخراج معادن و غیره) ابداع كرده بود ولی متوجه شد  كه برخی  از متخصصین نا آگاه جهت ارضای امیال غیر انسانی سردمداران جامعه خویش كاربرد آن را به بیراهه كشانیده و از آن برای مقاصد تخریبی و كشت و كشتار افراد جامعه استفاده می كنند. از این رو دچار عذاب وجدان شد و از اینكه اختراع وی وسیله برای كشتار و خانمان براندازی شده است، احساس شرمساری كرد از اینرو به فكر افتاد كه برای پرداختن كفاره ارتكاب چنین گناهی تمام ثروتش را به كسانی كه در راه بشریت بیشترین پژوهش ها و خدمتها را ارائه دهند به صورت جوایزی كه به جوایز نوبل شهرت یافته است و به پنج زمینه زیر تقسیم می شود واگذار كند:1-نوآوری در زمینه فیزیك2-كشف و نوآموری در زمینه پزشكی و علوم و علوم وابسته به آن3-نوآوری در زمینه ادبیات و علوم انسانی 4- تامین وحدت فكری بین جوامع و صلح جهانیاین امر وی به عهده موسسه سوئدی و یك كمیته نروژی كه توسط مجلس نروژ تعیین می شوند واگذار شد.یادآوری می شود كه این وصیت نامه جنبه رسمی نداشت. از این رو مورد اعتراض برخی از وابستگان وی قرار گرفت. چون ثروت نوبل در هشت كشور پراكنده بود تحقق و اجرای این امر تا حدی با دشواری رو به رو بود. سرانجام برای اجرای آن موسسه به نام بنیاد نوبل به صورت هیئت مدیره ای جهت اداره اموال و سرمایه نوبل در سال 1905 تاسیس شد و اساسنامه ای تصویب شد كه بر اساس آن اعطای جوایز نوبل بر عهده چهار هیئت به شرح زیر واگذار شد:1-فرهنگستان سلطنتی علوم برای رشته شیمی و فیزیك2-موسسه پزشكی سلطنتی كارولین برای رشته پزشكی و فیزیولوژی3-فرهنگستان سلطنتی سوئد برای رشته ادبیات4-كمیته نروژی نوبل وابسته به مجلس نروژ برای صلحبه علاوه برای هریك از جوایز پنجگانه یك كمیته متشكل از سه تا پنج عضو به وجود آمد كه در باره تعیین برندگان جوایز و هر نوع تصمیم گیری در این زمینه می توانند از اندیشمندان دارای صلاحیت برای مشورت دعوت نمایند.

جوایز نوبل كه در اول دسامبر هر سال مصادف با سالگرد تولد نوبل به برندگان اعطا می شود عبارتند از یك مدال طلا یك دیپلم سپاس و جایزه نقدی در حدود 80 هزار دلار در صورتی كه این جوایز به بیش از یك نفر تعلق گیرد به تساوی بین آنها تقسیم می شود چنانچه برنده از دریافت جایزه خودداری كند آن جایزه به نفع موسسه نوبل ضبط خواهد شد.
به افتخار نوبل عنصر جدول تناوبی را نوبلیم نام نهادند.

 
سه شنبه 19/6/1387 - 15:28
پسندیدم 0
UserName