بی تو هرگز
توسط : bargrizan_e_66
 ای نگاهت نخی از مخمل و از ابریشم                                                 دیرگاهی ست که هر شب به تو می اندیشم                                               به همان ذل زدن از فاصله دور به هم                                                   یعنی آن شیوه ی فهماندن منظور به هم                                                 یه شبی چند شبی آفت جانم شده است                                                   اول اسم کسی ورد زبانم شده است                                                     یک نفر ساده چنان ساده که از سادگی اش                                             می شود یک شبه پی برد به دل دادگی اش        

 

سه شنبه 19/6/1387 - 15:21
پسندیدم 0
UserName