عشق........
توسط : samiiadj

عشق ازسرای این دل من پانمی شود

مجنون دلش بجز سوی لیلا نمی شود

بالای تخت یوسف کنعان نوشته اند

هر یوسفی که یوسف زهرانمی شود

samiiadj/H

hosseindadkhah@ymail.com

سه شنبه 19/6/1387 - 14:32
پسندیدم 0
UserName